PROSJEKT I GAMLEBYEN (PiG)

 

 

 

OM     GAMLEBYEN 1994     UTSTILLING     FORESTILLINGER     BOK     KONTAKT

 

 

 

Prosjekt i Gamlebyen (PiG) var et stedsrelatert kunstprosjekt som foregikk i og med utgangspunkt i Gamlebyen i Oslo fra 26. mai til 5. juni 1994. Prosjektet inneholdt arbeider av 87 kunstnere og kunstnergrupper som ble vist pΠulike steder i Gamlebyen. PiG inneholdt ogsΠen antologi med spesialskrevne bidrag fra 17 forfattere. Kunstnerne var ansvarlige for egen produksjon og realisering og har alle rettigheter til sine egne verk.

 

Prosjektet ble initiert og forberedt av billedkunstnerne Harald Fetveit, Christel Sverre, Ketil Nergaard og Anna Brag og produsert av Harald Fetveit, Christel Sverre og Ketil Nergaard.

 

Initiativet sprang ut fra et behov for visningsmuligheter for samtidig kunst som de etablerte institusjonene og den kommersielle kunstscenen ikke dekket. En annen drivkraft var Œ opprette m¿tepunkter for kunstnere fra ulike kunstarter og Œ vise at mange kunstnerne jobber tverrfaglig.

 

Borgen i Bispegatekrysset var m¿tepunktet for PiG. Der ble det ogsŒ arrangert en musikkfestival i perioden. Den ble gjennomf¿rt av Per Platou i samarbeid med Ove Dalen.